Terug naar het overzicht

Vol energie het nieuwe jaar in!

In de eerste plaats de beste wensen voor een mooi en gezond 2019!

We hopen dat 2019 voor jullie ook zakelijk een succesvol jaar mag zijn. Vanuit Het Nieuwbouw Platform willen we daar graag een bijdrage aan leveren. We zitten vol plannen om in dit jaar een aantal belangrijke vernieuwingen en veranderingen door te voeren, waardoor we nog meer waarde voor onze abonnees kunnen toevoegen.

In de afgelopen maanden heeft ons Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter Yvonne van Mierlo (Blauwhoed), Mario Broos (BAM) en Job van Zomeren (ERA Contour), een eerste aanzet voor een nieuw strategisch plan vastgesteld. De komende maanden wordt dat plan verder uitgewerkt en we verwachten in het tweede kwartaal met de uitvoering te kunnen beginnen. Eén van de belangrijke doelstellingen is dat Het Nieuwbouw Platform nog beter aansluit bij de wensen van onze gebruikers, waarbij de gezamenlijke data een belangrijke rol spelen. Uiteraard zullen we je daar tijdig over informeren.

Recentelijk hebben zich enkele personele wisselingen voorgedaan. Officemanager Anita Schraag, die 12 jaar lang voor velen het aanspreekpunt was bij HNP, heeft besloten een volgende stap in haar carrière te zetten. Ook adjunct-directeur Daan van den Brand heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden. Beiden danken we voor hun grote inzet en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. We wensen hen heel veel succes.

Inmiddels is Lisette van Schaik met ingang van 1 januari begonnen als officemanager. Voor de functie van Daan zijn we met de afrondende gesprekken bezig. Zodra we nieuws hebben komen we hier op terug.

Op dit moment ziet ons bureau er als volgt uit:

Suzanne Gemmink: eerste aanspreekpunt binnen Het Nieuwbouw Platform
Oscar Weerman: systeemgebruik, plaatsen/wijzigen van projectinformatie.
Lisette van Schaik: administratieve, financiële en overige zaken

Je ziet het, we zijn vol energie aan het nieuwe jaar begonnen. We verheugen ons op de samenwerking met jou en we hopen de samenwerking dit jaar verder te intensiveren.

Hartelijke groet,

namens bureau en bestuur van Het Nieuwbouw Platform,

Jan Fokkema, directeur ad interim

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: