Terug naar het overzicht

Release 3.22.0

Waar release 3.21.0 slechts een uitbreiding bevatte van de Niki API is deze release weer een uitgebreide release met een aantal belangrijke aanpassingen en uitbreidingen.

1. Verbeterde Excel woningen sheet

De Excel woningen sheet waarmee via het Niki projectbeheer meerdere woningen tegelijk ingevoerd en aangepast kunnen worden is verbeterd. Het grote aantal kolommen met kenmerken is vervangen door zestal vaste kolommen. Dat maakt de Excel sheet een stuk overzichtelijker. Het aantal toe te kennen kenmerken is daarmee maximaal 6 per woning.

2. Het aantal impressies (afbeeldingen) verdubbeld

In plaats van 6 kunnen er nu maximaal 12 impressie toegevoegd worden aan een project of woningtype.

3. Bestandslimiet verhoogd

De limiet van 5 MB voor brochures, plattegronden en impressie is verhoogd naar 15 MB.

4. Unieke afbeeldingen per woningtype

Per project mag de hoofdafbeelding van een woningtype nog maar twee keer gebruikt worden. Dat betekend dat er nooit meer dan twee woningtypes mogen zijn met dezelfde hoofdafbeelding. Dit om te voorkomen dat woningtypes binnen een project allemaal dezelfde afbeelding krijgen.

5. Betrokken partijen

Naast de makelaar en de opdrachtgever is het nu mogelijk extra betrokken partijen toe te voegen. De betrokken partijen bestaan uit:
 architect
 aannemer
 financiering
 notaris

Voordat een betrokken partij toegevoegd kan worden moet deze door de Stichting LNP eerst opgenomen worden in het systeem. Neem contact op met de Stichting LNP om betrokken partijen toe te laten voegen.

Voor abonnees die invoeren middels XML is hiervoor een nieuw element involvedparties opgenomen in het schema. Zie versie 3.22 van het XML invoer schema. Dit element werkt op dezelfde manier als de elementen brokers en developers. Er is een feed beschikbaar met een lijst van alle betrokken partijen.

Betrokken partijen zijn ook beschikbaar via de Niki SOAP webservice en ook aan de Niki API. Deze gegevens worden doorgegeven als respectievelijk ‘involvedparty’ en ‘involvedparties’.

6. Verkoopconditie in de disclaimer

De verkoopconditie van de woningen van een project wordt automatisch toegevoegd aan de disclaimer tekst. Voorwaarde is dat de disclaimer tekst de tekst [KOOP_CONDITIE] bevat. Deze tekst wordt dan vervangen door de verkoopconditie die van toepassing is. Bijvoorbeeld “Prijzen Vrij Op Naam inclusief BTW”.

Alle projecten in Niki die gebruik maken van de standaard disclaimer tekst krijgen een update naar de vernieuwde tekst met de automatische verkoopconditie.

Voor abonnees die gebruik maken van een eigen tekst veranderd er niets.

7. Plattegrond per bouwnummer / kavelpaspoort

In release 3.20 is de plattegrond per bouwnummer toegevoegd aan Niki. In deze release is het ook mogelijk deze plattegrond middels de XML koppeling in te voeren.  Het toevoegen van de plattegrond werkt op dezelfde manier als het toevoegen van een plattegrond aan een project of een woningtype. Per woning kan er maximaal 1 plattegrond worden toegevoegd.

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: