Terug naar het overzicht

Release 3.20.0

In deze release een aantal kleine wijzigingen die van belang zijn voor partijen die gebruik maken van een Niki koppeling:

Koppeling met Funda

Het belangrijkste onderdeel van de release is de koppeling met Funda. De koppeling maakt het mogelijk om projecten die centraal vanuit Niki beheerd worden ook te plaatsen op Funda. Aan de Funda plaatsing zijn wel extra kosten verbonden. Stichting LNP zal hier verder over informeren.

Voor de Funda plaatsing zijn er een aantal aanpassingen in de externe koppelingen met Niki:

Niki SOAP Webservice

Ten behoeve van de Funda koppeling zijn alle makelaars in de Niki database voorzien van de identificatie zoals deze door de NVM (Tiara) wordt gebruikt. Dit is per makelaar een uniek nummer. Het veld word doorgegeven als ‘tiaraNumber’

XML invoer

Het schema van de XML is uitgebreid met een funda element. Zie schema. Door dit element in de XML op te nemen is een funda plaatsing (met eventueel extra een topproject plaatsing) aan te vragen. Een Funda plaatsting loopt totdat deze expliciet wordt opgeheven of het project geen beschikbare status meer heeft.

Gebruikers van een XML koppeling kunnen een Funda plaatsing aanvragen middels het Niki beheer zolang dit nog niet in het eigen systeem is geimplementeerd.

Extra velden makelaars en opdrachtgevers

De gegevens van makelaars en opdrachtgevers zijn uitgebreid met een twitter account en facebook url.

De twitternaam is de twitternaam zonder @. Bijvoorbeeld voor Niki (http://twitter.com/nikinl) is de twitternaam ‘nikinl’.

De facebook url is een volledige url. Bijvoorbeeld voor Niki http://www.facebook.com/nikinl

De velden zijn opgenomen in de Niki SOAP webservice als de elementen ‘twitter’ en ‘facebook’.

Plattegrond per bouwnummer / kavelpaspoort

Het is nu mogelijk om per bouwnummer of kavel een PDF document toe te voegen als plattegrond of kavelpaspoort.

In de Niki Soap webservice is dit toegevoegd als een verzameling van ‘maps’ in het element ‘house’. Maps zijn een verwijzing naar een file net zoals brochures en plattegronden.

Caching bug Niki SOAP webservice

In de Niki SOAP webservice zat een bug die betrekking had op het opvragen van een project met een lastmodified datum. Het kwam voor dat een project als gemodificeerd werd doorgegeven terwijl die gegevens uit de cache kwamen. Hierdoor kwamen de modificaties niet door. Deze bug is nu verholpen.

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: