Terug naar het overzicht

Release 3.16.0

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

CBS wijken en buurten 2010

Vanaf deze release neemt Niki het beheer van de CBS wijk- en buurtgegevens in eigen beheer. Dat betekend dat er geen afhankelijkheid meer is van een externe partij. Voorheen was Bridgis leverancier van deze gegevens.

Het CBS heeft inmiddels de wijk- en buurtgegevens over 2010 op haar website gepubliceerd en deze worden met deze release opgenomen in de database van Niki.

CSV / Excel export interesseformulieren

In Niki beheer kan een CVS/Excel export gemaakt worden van ingevulde interesseformulieren. In de NAW gegevens van de inschrijvingen ontbrak het veld land (country). Dit veld is nu toegevoegd voor zowel inschrijver als partner. Houd hier rekening mee als u de deze CSV of Excel automatisch verwerkt/bewerkt. Het veld is wel altijd aanwezig geweest in de inschrijvingen die per email of webservice worden ontvangen.

Labels in afbeeldingen

Het plaatsen van labels is aangepast. Het formaat van het label wordt nu aangepast aan de breedte van de afbeelding. Is de afbeelding de aanbevolen 1024 pixels breed, dan wordt het label op originele grootte geplaatst. Is de afbeelding smaller dan 1024 wordt het label in dezelfde verhouding kleiner gemaakt. Het label staat dan in verhouding met de afbeelding.

Afbeelding op de detailpagina

De uitvergrote afbeelding op de detailpagina toont nu volgende en vorige knoppen om door de afbeeldingen te kunnen bladeren.

Detailpagina archief projecten

Van projecten die in archief zijn geplaatst is het niet meer mogelijk de detailpagina te bekijken. In plaats daarvan verschijnt de melding dat het project niet meer beschikbaar is. Dit voorkomt dat er op archiefprojecten nog bezoekers worden geregistreerd.

Oppervlaktes en aantal kamers op detailpagina

Bij projecten waarvan de beschikbaarheid is verborgen werden door een bug de oppervlaktes en aantal kamers niet meer getoond, dit is hersteld.

Status archiefprojecten

Projecten die van in voorbereiding (toekomstig aanbod)  naar het archief worden geplaatst krijgen ten onrechte een status ‘concept’. Deze status is aangepast zodat deze nu ook als ‘archief’ wordt weergegeven.

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: