Terug naar het overzicht

release 3.11.0

Release 3.11.0-RC1 is maandag 24 augustus op de acceptatieomgeving geplaatst. In deze release zitten een aantal wijzigingen die van belang zijn voor ontwikkelaars die data aanleveren aan Niki en externe partijen die data afnemen van Niki.

Release 3.11 wordt op 7 september 2009 Live gezet.

Uitbreiding woningstatus met de status ‘Ingetrokken’.

De woningstatussen ‘Te Koop’, ‘In Optie’, ‘Verkocht’, ‘Te Huur’ en ‘Verhuurd’ zijn uitgebreid met een extra status ‘Ingetrokken’. De status ingetrokken dient om woningen tijdelijk of permanent uit de verkoop of verhuur te halen.

Voorheen werd dit opgelost door woningen te verwijderen of te deactiveren. Beide zijn niet meer wenselijk vanuit statistisch en administratief oogpunt.

•Verwijderen van woningen geeft een vertekend beeld in de database. Verwijderde woningen moeten worden afgerekend bij de stichting LNP wanneer deze beschikbaar online hebben gestaan. Opnieuw plaatsen van dezelfde woning betekent ook dat deze woning opnieuw moet worden afgerekend. De status ingetrokken voorkomt dit.

•Deactiveren van woningen heeft als gevolg dat ze niet meer getoond worden op de website, maar de status blijft ongewijzigd. Deactiveren kan onterecht gebruikt worden om woningen af te melden. De status van de woning geeft dan geen juist beeld van de werkelijke status.

Als extra voorwaarde, om er voor te zorgen dat woningen op de juiste manier afgemeld worden, is het niet meer mogelijk een project in archief te plaatsen als er nog woningen beschikbaar zijn. Alle woningen moeten of verkocht of verhuurd of ingetrokken zijn.

Invoer via XML

Het formaat van de XML blijft ongewijzigd. De extra status ingetrokken wordt numeriek doorgegeven in het reeds bestaande veld. De vertaling tussen status en numerieke waarde is beschikbaar in de stamgegevens XML feed.

Project client webservice

Hier is de nieuwe status ‘ingetrokken’ toegevoegd als ‘SUBDUED’ aan het element houseStatus van house.

Verwijderen gepubliceerde projecten

Verwijderen van gepubliceerde projecten is niet meer mogelijk. Als een project eenmaal zichtbaar is geweest op de website kan het alleen onzichtbaar gemaakt worden door alle woningen de status ingetrokken te geven en het project in archief te plaatsen. Projecten die niet verder zijn gekomen dan de concept fase kunnen wel verwijderd worden.

Partner gegevens interesseformulier

Het interesseformulier is zodanig aangepast dat wanneer deels partner gegevens worden ingevuld in elk geval geslacht en voorletters, en achternaam verplicht zijn.

Het invullen van partner gegevens blijft optioneel. Deze wijziging is ook doorgevoerd in de projectwebservice voor inschrijvingen. Als deze webservice op de juiste manier wordt gebruikt (dat wil zeggen dat teruggegeven foutmeldingen ook worden getoond aan de inschrijver), zijn er geen aanpassingen nodig.

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: