Terug naar het overzicht

Alle nieuwbouwwoningen een energielabel A

Vanaf heden zal, bij invoer van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) het label A getoond worden. Voorheen werd er nog gebruik gemaakt van de + teken(s) in het label, naarmate de ingevoerde EPC lager werd. Op verzoek van meerdere ontwikkelaars en in overleg met de NEPROM hebben we deze wijziging doorgevoerd.

Naast het energielabel, zijn er nog verschillende begrippen welke gebruikt worden om aan te geven wat het energieverbruik is van een nieuwbouwwoning. Denk hierbij aan BENG, Nul-op-de-meter, Energieneutraal (ook h.h.), Energieleverend en EPC nul. We zullen in de komende periode bekijken welke van deze begrippen aan de database zullen worden toegevoegd. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte!

Meer informatie over de verschillende begrippen, zijn te vinden op Bewust Nieuwbouw. Heb je vragen, kun je ook contact opnemen met Claudia Bouwens van het Lente-akkoord/ZEN.

Is het dan nog nodig om de EPC in te voeren in de database? Zeker wel! Steeds meer consumenten vragen naar de EPC. Maar ook als je gebruik maakt van de CBS-export t.b.v. de Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK) is het van belang dat je de EPC blijft invoeren. Tevens kan de EPC voor statistische doeleinden gebruikt worden in de toekomst.
Vragen over de EPC in Projectbeheer? Neem contact op met Het Nieuwbouw Platform, info@hetnieuwbouwplatform.nl of 070 30 04 370.

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: