Terug naar het overzicht

Interview met Sandra Materman van SYNCHROON over de NMA tool

‘Dankzij de tool wist ik dat we op de juiste weg zaten’

Al tijdens de pilotfase bleek het een handige tool. Sandra Materman, verkoopmanager bij SYNCHROON, was in de ontwikkelfase betrokken bij de Nieuwbouw Markt Analyse tool van Het Nieuwbouw Platform en de NEPROM. Ze besloot als proef de tool in te zetten om te checken of een eerder advies over de prijsstelling voor een nieuwbouwproject in Utrecht nog altijd realistisch was. “In deze tijd van snel stijgende huizenprijzen is het lastig om de vrij op naam prijzen vast te stellen. De uitkomsten gaven mij een kijkje in de feitelijke nieuwbouwwoningmarkt in deze regio. Zo kon ik mijn advies goed onderbouwen richting de directie.”

Sandra Materman gebruikte de tool als aanvulling op  data die ze online had gevonden en het makelaarsadvies. Dit alles bij elkaar gaf een goed beeld. Dankzij de NMA tool werd inzichtelijk wat er was verkocht  in de regio in het afgelopen jaar. Vervolgens keek zij met name naar de vierkante meter prijs in combinatie met het type woning. “Toen wist ik dat we op de juiste weg zaten.”

Tool nog breder inzetten
Als het aan de verkoopmanager van SYNCHROON ligt, gaat zij (samen met haar collega’s) de tool vaker en breder inzetten. Dus al in het voortraject van een nieuwbouwproject. Los van de prijs per vierkante meter en de gegevens over de verschillende type woningen die zijn verkocht, bevat de NMA tool ook andere data waar deelnemers uit kunnen putten waaronder woon-en perceeloppervlakte en de verkooptijd.

Nog meer appartementen of juist niet?
Sandra geeft een voorbeeld van hoe zij op korte termijn gebruik zou kunnen maken van de NMA tool. “Als je bijvoorbeeld ziet dat er in een gebied een groot aanbod is van appartementen, dan is het natuurlijk maar de vraag of wij dat ook moeten doen. Wellicht is er ruimte voor een ander product. Het kan helpen om een actueel beeld te krijgen van de markt, waardoor je kunt aansluiten bij de vraag en dus kansrijk aanbod kan ontwikkelen.”

Snel leren hoe het werkt
Sandra ziet de NMA tool als een fijne aanvulling op andere data. Voor het doel waar zij het nu voor heeft gebruikt zit alles er in. Toekomstige ervaringen kunnen duidelijk maken of er eventueel nog data toegevoegd moet worden. Voor nu is het belangrijk om de tool veelvuldig in te zetten. Dan leer je ook snel hoe het werkt.

Exporteren en printen
Er is wel iets dat op korte termijn toegevoegd zou kunnen worden om de tool nóg handiger in het gebruik te maken. Sandra noemt het exporteren van de (gecombineerde) data. “Natuurlijk kun je een printscreen maken. Maar als het gaat om grote binnenstedelijke ontwikkelingen, dan blijf je aan de gang. Een rapportage kunnen voorzien van de geëxporteerde gegevens is een volgende praktische stap.”

Een nog grotere dekking
Het is een pluspunt dat de NMA tool alleen rapporteert over de nieuwbouwmarkt en geen data bevat over bestaande bouw. Die focus maakt het voor gebruikers in onze specifieke branche extra overzichtelijk. Belangrijk is ook dat een groot deel van de markt meedoet.  “We hebben een grote dekking vanuit de NEPROM.” Ze hoopt dat partijen die nog niet meedoen, daar wel enthousiast over worden. Een nog grotere dekking maakt de tool nog betrouwbaarder. “Vroeger was het ieder voor zich. In de huidige markt hechten wij waarde aan kennis delen en  van elkaar leren.”

In het belang van onze kopers
Het maakt niet uit of ontwikkelaars werken aan een kleinschalig project of aan een grote gebiedsontwikkeling. In beide gevallen kan de NMA tool van nut zijn. Het biedt de kans een zo doeltreffend mogelijke ontwikkeling neer te zetten”, volgens de verkoopmanager. “Voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Daar doen we het voor.”

Wil je meer weten over de NMA tool? Klik dan hier!

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: