Terug naar het overzicht

Interview met Dree Op ’t Veld van Momentum Technologies over de NMA tool

‘Neem geen besluiten zonder de tool te gebruiken’

Hij had al ervaring met de ontwikkeling van een soortgelijke tool voor de bestaande bouw. Vandaar dat het team van Dree Op ’t Veld van Momentum Technologies de opdracht kreeg van Het Nieuwbouw Platform en de NEPROM om de Nieuwbouw Markt Analyse tool op te zetten. De NMA tool brengt bestaande en nog in ontwikkeling zijn de nieuwbouwprojecten in beeld. Het gaat om dingen als verkooptijden van nieuwbouw, transactieprijzen, woonoppervlakte van het aanbod dat al in de markt is gezet en meer. “Het is een up-to-date referentie van wat er in de markt gebeurt.”

De directeur van Momentum Technologies zegt verbaasd te zijn dat er tot voor kort nog geen systeem was waar vastgoedpartijen uit konden putten als het gaat om nieuwbouw. “De NMA tool is eigenlijk een doorontwikkeling van de bestaande tool, maar dan voor nieuwbouwprofessionals.” De nieuwe tool is niet alleen handig, maar ook hard nodig. Het is volgens Dree Op ’t Veld mooi om professionals van informatie te kunnen voorzien die ze eerder niet al te makkelijk konden ontsluiten of gewoon niet hadden. “Ik zou het niet zonder doen”, zegt hij om aan te geven dat ontwikkelaars eigenlijk niet zonder kunnen als ze moeten besluiten welk soort woningen ze op een bepaalde plek in de markt willen zetten en tegen welke prijs. “Er is verder geen integrale informatiebron.”

Sterk stijgende verkoopprijzen
Vooral nu er sprake is van sterk stijgende prijzen in de markt voor nieuwbouw is het belangrijk om snel over informatie te kunnen beschikken, oordeelt de ontwikkelaar van informatiesystemen. Het helpt voorkomen dat ontwikkelaars verkeerde beslissingen nemen in een markt die zich razendsnel ontwikkelt. De data zorgen voor realiteitszin onder ontwikkelaars en scheppen een compleet en transparant speelveld. “Maar dan moeten wel alle vastgoedpartijen meedoen.”

Des te meer des te beter
De NMA tool, een systeem dat is gemaakt om de nieuwbouwmarkt te analyseren, wordt gevoed met data afkomstig van ontwikkelaars en andere vastgoedpartijen die informatie aanleveren. Het draait om het delen van informatie. Des te meer partijen deelnemen aan de tool, des te completer het beeld dat partijen van de markt hebben. “Als je als vastgoedpartij alleen over je eigen data beschikt, weet je eigenlijk niets”, constateert Dree Op ’t Veld. Op het moment dat alle partijen meedoen, dan weet je als ontwikkelaar misschien nog niet alles, maar wel heel veel. “En dit vermindert de kans op foute beslissingen.”
Ook roept hij de huidige deelnemers op om alert te zijn bij het afmelden van (verkochte) woningen en het aanleveren van relevante informatie. “Hoe actueler de informatie, hoe beter het werkt.”

Nog meer informatie toevoegen
Volgens de ontwikkelaar van informatiesystemen staan we wat betreft de NMA tool nog maar aan het begin van een grote ontwikkeling. Maar wel een heel goed begin! Hij is er zeker van dat er nog data aan het systeem zal worden toegevoegd, andersoortige data dan die nu al beschikbaar is. Dankzij het internet kan er veel informatie ontsloten worden en gecombineerd met de harde data over verkoopprijzen en andere data die nu al beschikbaar is. “Gebruikers zullen dan nog beter dan nu kunnen voorspellen waar het naar toe gaat op een bepaalde locatie.”

Wil je meer weten over de NMA tool? Kijk dan hier!

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: