De interesseformulieren die bij projectbeheer van Het Nieuwbouw Platform instromen worden inzichtelijk op “big-data” niveau middels een geografische herkomstanalyse. Vanaf het moment dat het project in voorbereiding is, wordt de interesse op herkomst weergegeven. Vanaf het moment dat het project in pre-sale/verkoop/verhuur is, wordt met deze herkomstanalyse de interesse per woningtype gemeten. Hierdoor is er inzicht in de interesses ten opzichte van het te ontwikkelen programma. Verder geeft de geografische locatiekaart de daadwerkelijke herkomst van de geïnteresseerden van jouw project weer, waardoor een marketingstrategie ontwikkelt of aangepast kan worden.

Voorkeuren

Hieronder is te zien welke woningtypevoorkeuren geïnteresseerden hebben in het project. Het programma bevat 34 woningen van verschillende typen. Hier zijn in totaal 325 geïnteresseerden voor geweest die 509 voorkeuren hebben aangeklikt. Stel: 1 geïnteresseerde heeft meerdere voorkeuren, dan worden deze verdeeld over de woningtypen bij “Gewogen voorkeuren”. Indien A en B worden aangeklikt, dan krijgen die beide 0,5 “punten”.

Bij een project in voorbereiding kunnen het aantal voorkeuren voor woningtypen wellicht de keuze bevorderen om het programma aan te passen.

Afstand

De afstand van het project wordt op de volgende manier weergegeven. Hieruit kunnen de keuzes gemaakt worden om wel of niet aan marketing in de nabije omgeving te doen.

Herkomst

Tot slot de herkomst van de geinteresseerden in een overzichtskaartje. Dit kaartje geeft de huidige woonlocatie weer op basis van de ingevulde postcodes vanuit het interesseformulier. Belangrijk is ook dat de interesses van projectenwebsites terugkomen in de database.
Het kaartje geeft inzicht op gemeente, wijk en buurt niveau. Dit zou een keuze voor gerichte marketing kunnen versterken. Het kan ook zijn dat vanuit de ontwerpfase een andere herkomst van de geinteresseerden werd verwacht.
Vb: Onderstaand project ligt in Amsterdam noord en de meeste geinteresseerden komen binnen de ring van Amsterdam, met name Amsterdam Noord (directe omgeving). Vanuit de ontwerpfase zou bijvoorbeeld Zaandam de doelgroep kunnen zijn. Op basis van dit kaartje kan het wenselijk zijn de marketingstrategie aan te passen.

Een ander belangrijk voordeel om de geinteresseerden via de database van Het Nieuwbouw Platform te laten lopen is dat de aantallen worden opgenomen in de maandelijks verstrekte nieuwbouwcijfers van de Neprom.

Bron afbeeldingen

De afbeeldingen die gebruikt zijn in deze uitleg van de herkomstrapportage zijn afkomstig van de herkomstrapportage van het project “De Ankerplaats te Amsterdam” van AM B.V. Er is toestemming verkregen om deze informatie te verspreiden. Het project is verkocht.