Terug naar het overzicht

Directiewissel bij Het Nieuwbouw Platform

Hierbij informeren we je graag over de directiewisseling die bij het platform plaats heeft gevonden.

Directeur Rob van der Schoot heeft al enige tijd geleden te kennen gegeven dat hij als bestuurder toetreedt bij 113, de zelfmoordpreventielijn en dat die functie niet te combineren is met het directeurschap van het platform. Het afgelopen half jaar heeft hij zijn activiteiten voor het platform geleidelijk afgebouwd en met ingang van 1 september 2018 eindigen zijn verantwoordelijkheden als directeur geheel. In overleg met het Dagelijks Bestuur heeft adjunct-directeur Daan van den Brand in dezelfde periode een groot aantal van zijn operationele taken overgenomen. Om te voorzien in de continuïteit heeft het Dagelijks Bestuur aan Jan Fokkema, directeur NEPROM, gevraagd om op tijdelijke basis de functie van algemeen directeur in te vullen, totdat definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur (op 30 november) heeft plaatsgevonden. Wij zijn blij dat zowel Jan als het Neprom bestuur hier positief op hebben gereageerd.

Rob van de Schoot was sinds de oprichting in 2006 als directeur nauw betrokken bij Het Nieuwbouw Platform en de landelijke website Niki.nl. Het DB van Het Nieuwbouw Platform is Rob zeer erkentelijk voor de grote passie, inzet en vasthoudendheid die hij vanaf het prille begin getoond heeft. Dankzij hem heeft Het Nieuwbouw Platform een niet meer weg te denken positie verovert en vervult het platform een essentiële rol voor ontwikkelend en beleggend Nederland. Het Dagelijks Bestuur en de medewerkers van Het Nieuwbouw Platform wensen Rob veel succes in zijn nieuwe functie.

Voor ons staat voorop dat Het Nieuwbouw Platform een zelfstandige stichting blijft, die ook open blijft staan voor projectontwikkelaars en beleggers die niet zijn aangesloten bij branche­vereniging NEPROM. We verwachten dat op het terrein van het verzamelen en ontsluiten van data met betrekking tot de aangeboden nieuwbouwwoningen en de potentiële nieuwbouwkopers en huurders synergievoordelen zijn te behalen door intensievere samenwerking met de NEPROM.

Het DB heeft veel vertrouwen in adjunct-directeur Daan van den Brand, die in het afgelopen half jaar waarin Rob van der Schoot zijn betrokkenheid langzaam heeft afgebouwd, op een uitstekende wijze de operationele taken van Rob heeft overgenomen. Daan is voor alle abonnees en externe relaties het aanspreekpunt binnen Het Nieuwbouw Platform. Voor alle vragen over het systeem, het plaatsen of wijzigen van projecten blijft Suzanne Gemmink het aanspreekpunt en voor alle financiële en overige zaken Anita Schraag. Het Dagelijks Bestuur wenst het team veel succes in de nieuwe fase die voor Het Nieuwbouw Platform aanbreekt.

In de aanloop naar de vergadering van het algemeen bestuur op 30 november a.s. zal het DB de strategie voor het Nieuwbouw Platform nader uitwerken. Daarbij willen we met name verhelderen hoe we het verzamelen en ontsluiten van data met betrekking tot de aangeboden nieuwbouwwoningen en de potentiële nieuwbouwkopers en huurders gaan intensiveren en professionaliseren, om zo nog meer waarde te kunnen bieden aan de deelnemende partijen.

namens het Dagelijks Bestuur,

Yvonne van Mierlo, Voorzitter Het Nieuwbouw Platform

Suzanne Gemmink
Deel dit artikel: